CE certifikace strojů dovezených z Číny

Dovoz stroje z Číny nemusí být tak snadnou záležitostí, jak to vypadá z pohledu podnikatele zvyklého na evropské prostředí, plné nejrůznějších předpisů a standardů. Toto prostředí nás na jedné straně obtěžuje, na druhé straně se na ně již automaticky spoléháme a nepředpokládáme, že by například bezpečnost strojů mohla být v jiné části světa řešena jinak.

Vzhledem k tomu, že u strojů z Číny je riziko bezpečnosti a neúplnosti související požadované dokumentace ke stroji velmi vysoké (více čtěte v sekci FAQ, případně zde ), nabízíme našim zákazníkům i doprovodné služby související s CE certifikací strojů dovezených z Číny.

Všechny nabízené činnosti jsou garantovány inspekčním orgánem, který je certifikován Českým institutem pro akreditaci.

Služba zahrnuje:

 • uvedení stroje do shody s EU i ČR požadavky
 • překlady veškerých dokumentů do ČJ
 • překlad software do ČJ
 • doplnění veškerých požadavků dle NV č.176/2008 Sb.
 • inspekční činnost pro získání prohlášení o shodě
 • zajištění procesu získání prohlášení o shodě
 • tvorba například návodů k obsluze v případě jejich neexistence
 • úpravy strojů dle mimořádných požadavků
 • analýzu rizik dle ČSN EN ISO 12 100
 • bezpečnostní kontroly a ověření dle ČSN EN 602 04-1
 • Posouzení výrobní dokumentace stroje na úrovni strojní, elektro, ocelové konstrukce, plynů, tlakové nádoby, zdvihadla a dalších zařízení (vyhrazených i nevyhrazených), které jsou součástí stroje.
 • projekční činnost pro výrobce na úrovni elektro zařízení
 • analýza rizik dle ČSN EN ISO 12 100
 • dokumentační pomoc při realizaci výroby stroje
 • navržení všech potřebných dokumentací pro uvedení stroje na trh
 • přípravu dokumentací pro vydání prohlášení o shodě
 • zajištění procesu uvedení výrobku na trh, předepsané zkoušky pro získání CE
 • zajištění notifikované osoby pro uvedení stroje na trh (CE)
 • prohlídku vyrobeného stroje přímo u výrobce
 • získání prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
 • technickou a legislativní podporu při aktualizaci dokumentací či změně výrobku
 • překlady návodů k obsluze a údržbě
 • Návod výrobce k obsluze, montáži a údržbě v ČJ
 • Pracovní postup provozovatele
 • Analýza rizik
 • Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) ke stroji a zařízením na stroji
 • Provozní deníky
 • Výchozí revize elektro, ověření strojního zařízení, kontrola
 • V případě závad z ověření či kontrol doklady o jejich odstranění
 • Plán údržby, revizí a kontrol
 • Schéma zapojení rozvodů a médií
 • Konstrukční výkres
 • Doklad o zaškolení obsluhy a seznámení s riziky
 • Prohlášení o shodě „CE“
 • Výstražné tabulky