CNC hydraulické ohraňovací lisy – výhodné ceny

Nabízíme ohraňovací lisy s manuálním nebo CNC řízením dle individuálních požadavků zákazníků. Lze zajistit stroje od jednoduchých 2 osých až po víceosé  (4+1, 6+1) číslicově řízené.
CNC ohraňovací lis
Pracovní délka a nominální síla dle požadavku zákazníka.

Matrice a razníky – velká variabilita, včetně zakázkového přizpůsobení.

Kompenzace průhybu – možnost manuální nebo hydraulické.

Další výbavu a příslušenství  – zajistíme podle individuálních požadavků.

Díky našim kontaktům v Číně víme, kde najdeme spolehlivé výrobce a kvalitní prověřené stroje, na které jsme schopni poskytovat záruku.

Využijte zajímavé cenové nabídky.

 

Z naší nabídky

CNC hydraulický ohraňovací lis 40 t/1600 mmohraňovací lis 2 (3)

Nominální síla tlaku: 400 kN

Délka pracovního stolu: 1600 mm
Vzdálenost mezi bočnicemi: 1800 mm
Hloubka hrdla: 220 mm
Zdvih válce: 100 mm
Maximální otevřená výška: 300 mm
Rychlost pohybu hřídele: 110 mm / s
Pracovní rychlost: 12 mm / s
Vratná rychlost : 110 m / s
Výkon hlavního motoru: 3 kW
Elektrické napětí: 380 V / 50 Hz
Axiální pístové čerpadlo (tlak): 31,5 MPa
Průměr olejového válce: 100 mm
Pohyb osy X: 600 mm
Celkové rozměry: délka 1700 mm, šířka 1210 mm, výška 1750 mm
CE certifikace
Digitální kontrolní systém: EAS Co. (Itálie)
Hydraulický systém: BOSCH (Německo)
Olejová pumpa: NACHI Co. (Japonsko)
Těsnění: MEKKEL (Německo)
Elektronický systém: Schneider (Francie)
Regulace motoru a řízení: Sanyo (Japonsko)
Převodovka: Contitech (Itálie)
Vedení: Heidenhain (Německo)
Přesnost regulace: Y1: 0,01mm, Y2:0,01mm. X: 0,02mm, R: 0,025mm, Z: 0,025mm
Přesnost opakovaného nastavení: Y1: 0,01mm, Y2:0,01mm. X: 0,01mm, R: 0,02mm, Z: 0,02mm

 

Ohraňování

Ohraňováním je nazýváno ohýbání plechu s minimálními poloměry ohybu. Za ohraňování považujeme operaci, kdy je dosaženo ostrého ohybu (R2/t<6). K tomuto účelu slouží ohraňovací lisy. Nejmodernější a také nejvíce využívané jsou hydraulické ohraňovací lisy.

Nástroje ohraňovacích lisů sloužící pro vytvoření základních ohybů jsou jednoduché a univerzálně použitelné. Při výrobě součásti je nejdůležitější technologický sled operací. Součást se obvykle vytváří s několika různými ohyby, kdy mezi operacemi dochází k vyměňování nástrojů. Při ohraňování se využívá především ohybů do tvaru U a V, přičemž ohraňovaná součást může mít ostré i tupé úhly. Pro tvorbu složitých ohýbaných součástí jsou využívány nástroje pro přesně daný tvar ohybu.

Ohraňovací lisy

Ohraňovací lisy jsou jednoúčelové tvářecí stroje, které umožňují výrobu profilů z plechu v délce až 9 metrů (na jeden lis) a součástky složitých tvarů s více ohyby. Ohraňovací lisy slouží k vytvoření složitějších ohybů, které na konvenčních ohýbačkách nelze realizovat. Tyto lisy jsou ekonomicky výhodné, protože na jednom stroji je možné vyrábět mnoho rozličných součástí, přičemž vyrobené součásti mohou být tvarově složité a rozměrově velmi přesné. Produktivita práce je značná, proto jsou ohraňovací lisy dnes často využívané.

Ohraňovací lisy jsou vybaveny univerzálními a díky tomu i cenově nenáročnými nástroji. Lisy je možné dovybavit i mnohým příslušenstvím, které zvyšuje kvalitu či produktivitu práce. U moderních strojů se používá řízení pomocí CNC. Ovládání stroje probíhá přes dotykovou obrazovku a není složité, na obsluhu nejsou kladeny velké nároky. K ochraně obsluhy se obvykle používá světelná závora před pracovním prostorem a díky tomu je nebezpečí úrazu nízké. Ohraňovací lisy je možné dělit dle způsobu pohonu a konstrukce, nejčastěji se dnes lze setkat s hydraulickým ohraňovacím lisem.

Hydraulický ohraňovací lis

Hydraulický ohraňovací lis se vyznačuje nejvyšší jmenovitou silou, kterou je možné dodávat a řídit po celý pracovní zdvih. Jedná se o nejmodernější stroje. Pohon beranu zajišťují dva hydraulické válce. Hydraulické lisy umožňují snadno regulovat a řídit velikost tvářecí síly. Menší lisy mají obvykle svařovaný stojan. Jejich konstrukce je složitá kvůli použití hydraulického pohonu, který vzhledem ke svému výkonu vyžaduje užití chladiče hydraulické kapaliny. Z důvodu použití tohoto způsobu pohonu jsou náročnější na opravy a údržbu. Při stejné jmenovité síle jsou dražší než mechanické lisy. Pracují s velkými posuvovými rychlostmi.

V dnešní dobře se užívají především CNC ohraňovací lisy, které mají řízené 6 a více os. Mohou pracovat jak v ručním, tak i v plně automatickém povozu ve spojení s polohovacím robotem. Pro zvýšení kvality výlisků je lze vybavit hydraulickým upínáním nástrojů, laserovým odměřováním úhlu ohybu nebo automatickou výměnou nástrojů.

Nejmodernější ohraňovací lisy mají řízení polohy ohýbané součásti v lisu v 8 a více programovatelných osách. Nastavení a pohyb po osách se zadává parametricky přímo na řídicím panelu umístěném na stroji. Každý výrobce užívá svůj řídicí systém, od jednoduchého nastavení základních parametrů až po moderní simulaci průběhu ohýbaní, včetně optimalizace pořadí ohybů.

Nástroje se upínají mechanicky, pneumaticky nebo hydraulicky. Pneumatické nebo hydraulické upínání dovoluje rychlejší manipulaci s nástroji, a proto je možné zkrátit vedlejší časy výroby. Matrice je upnuta na základní desce. Díky velké variabilitě nástrojů lze na jednom stroji provádět velké množství různých ohybů.

S pomocí laserového odměřování ohybu, které je doplňkovým vybavením, lze dosáhnout přesnější výroby.

Pro snadnější manipulaci s výrobkem je možné užít přední podpěrná ramena.

Programování CNC ohraňovacích lisů

CNC ohraňovací lis se programuje pomocí obrazovky, která je umístěna přímo na stroji. Programování přímo na stroji se používá jen v kusové nebo malosériové výrobě. Při vytváření programu je nutné zadat parametry ve správném pořadí. Nejdříve je nutné zadat tloušťku ohýbaného plechu, následně označení horního a spodního nástroje. Každý nástroj má vlastní označení a program kontroluje, zda je možné daný materiál nástrojem ohnout. Pokud by materiál nebylo možné ohnout, na obrazovce se objeví chybové hlášení a je nutné znovu určit jeden, popřípadě oba nástroje. Následně se zadá umístění spodního nástroje, který může být umístěn přímo na základní desce stoje nebo na nosníku o různých velikostech.

V posledním kroku se postupně vkládají velikosti ohybů pro danou součást. S doplňkovým vybavením lisu je taktéž možné nastavovat zpoždění či odjezd zadního dorazu, výšku sevření nástrojů, vysunutí hydraulických podpěr a jiné další parametry. Nastavením těchto parametrů je možné dosáhnout zrychlení strojních časů a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Z ručního zadávání se stroj přepne do poloautomatického režimu, ve kterém program dopočítá korekce ohýbaných úhlů, dorazů a popřípadě deformace stroje, pokud se jedná o dlouhé ohyby.

Program spočítá rozvinutou délku polotovaru, případně může změnit pořadí jednotlivých ohybů, aby nedošlo ke kolizi či výrobě zmetku. Moderní řídicí systémy dokážou součást vymodelovat a simulovat jednotlivé kroky ohýbání před samotným začátkem výroby.

Stroj lze provozovat buď v poloautomatickém režimu, kdy obsluha musí každý následný ohyb potvrdit sama, nebo v automatickém režimu, kdy stroj přejde na další operaci automaticky. Ve velkosériové výrobě je řešením programování ohýbání mimo lis na počítači. Nezdržuje to výrobní proces a není nutné mít vysoce kvalifikovanou obsluhu. Program se pak do systému lisu přenese například pomocí USB nebo sítě.

Popis os u CNC ohraňovacího lisu

osa Y1 – osa, podél které hlavní levý válec pohybuje beranem nahoru a dolů

osa Y2 – osa, podél které hlavní pravý válec pohybuje beranem nahoru a dolů

osa X1 – osa, podél které se pohybuje levá strana stolu dopředu nebo dozadu

osa X2 – osa, podél které se pohybuje pravá strana stolu dopředu nebo dozadu

osa Z1 – osa, podél které se pohybuje zadní levý doraz doleva nebo doprava

osa Z2 – osa, podél které se pohybuje zadní pravý doraz doleva nebo doprava

osa R1 – osa, podél které se pohybuje zadní levý doraz nahoru a dolů

osa R2 – osa, podél které se pohybuje zadní pravý doraz nahoru a dolů

osa M – osa, podél které se pohybuje spodní nástroj dopředu a dozadu

osa C – osa, podél které se natáčí spodní nástroj

osa X3 – osa, podél které se pohybuje levé rameno dopředu nebo dozadu

osa X4 – osa, podél které se pohybuje pravé rameno dopředu nebo dozadu

osa Z3 – osa, podél které se pohybuje levé rameno doleva nebo doprava

osa Z4 – osa, podél které se pohybuje pravé rameno doleva nebo doprava

osa R3 – osa, podél které se pohybuje levé rameno nahoru a dolů

osa R4 – osa, podél které se pohybuje pravé rameno nahoru a dolů

osa AP – osa, podél které se natáčí přidržovače na ramenech

Horní nástroje CNC ohraňovacího lisu – razníky

Razníků existuje mnoho typů a každý výrobce upřednostňuje svoji konstrukci. Druh použitého nástroje je určen materiálem výlisku, způsobem a tvarem ohýbaní, konstrukcí stroje a způsobem upínání. Každý razník je určen pro určitou tloušťku materiálu, pro kterou má přesně daný rádius ohybu a výšku. Razníky jsou vyráběny standardně v různých délkách nebo podle požadavků zákazníka.

Spodní nástroje CNC ohraňovacího lisu – matrice

Matrice se stejně jako razníky vyrábějí ve standardizovaných délkách, které jsou pro každého výrobce odlišné. Matrice jsou připevněny k základní desce přímo, pomocí nosníku určité výšky nebo pomocí pravoúhlých upínek. Matrice je určena pro určitý materiál a má vlastní tvar a konstrukci. Každý výrobce má obvykle odlišnou konstrukci a způsob upínání. Matrice má danou výšku a šířku. Upnutí matrice je omezeno šířkou základní desky. Některé matrice mohou mít vloženy plastové vložky, aby nedocházelo k nežádoucím otlačeninám při ohýbání výrobku.

Dorazy u CNC ohraňovacího lisu

Ohraňovací lisy jsou vybaveny zadními dorazy, které slouží k přesnému ustavení polotovaru před ohnutím. Na dorazu je namontován palec, na který se následně přitlačuje polotovar. Tyto dorazy jsou řízeny pomocí CNC systému lisu. Podle ohýbacího programu se nastaví do potřebné polohy pro daný ohyb. Zadní dorazy jsou standardně dva a mohou se pohybovat společně nebo každý zvlášť, a to ve všech osách. Osy pohybu zadního dorazu jsou: Osa X, podél které se posouvá stůl dopředu nebo dozadu Osa Z, podél které se pohybuje zadní doraz doleva nebo doprava Osa R, podél které se pohybuje zadní doraz nahoru a dolů.

Přední podpěrná ramena u CNC ohraňovacího lisu  

Přední podpěrná ramena slouží k usnadnění manipulace výlisku při ohýbání. U menších lisů slouží přední ramena jen k odkládání výlisků před dalším ohybem. Pro velké ohraňovací lisy se používají podpěrná ramena hydraulická. U rozměrných a velkých vyráběných součástí, jsou podpěrná ramena nutná, aby nedošlo k prohnutí polotovaru či zničení nástroje vlivem boční síly. Hydraulická ramena polotovar zvedají při ohýbání, aby vznikl kvalitní ohyb.


Zvažujete dovoz podobného stroje z Číny nebo Taiwanu?