Dovoz strojů z Číny na zakázku

Dovoz stroje z Číny nebo Taiwanu na náš účet představuje pro zákazníky velmi komfortní a bezpečnou službu, jak získat cenově zajímavý stroj s minimálním rizikem.

Služba je výhodná pro zákazníky, kteří nechtějí podstupovat žádná rizika spojená s dovozem strojů, zařízení, forem a náhradních dílů z Číny nebo Taiwanu. Využít ji mohou především zákazníci, kteří potřebují jiný stroj než jsou CNC frézky a další stroje uvedené v katalogu. Může se jednat o obráběcí a tvářecí stroje nejrůznějších typů a rozměrů. Ukázky a možnosti čtěte zde.

Na základě požadavků zákazníka (více o procesu dovozu zde), stroj zakoupíme a následně zákazníkovi prodáme. Zákazník se tak zbavuje všech starostí a rizik spojených s dovozem (spolehlivost dodavatele, funkčnost stroje, technické parametry, certifikáty, smlouva, kontroly zboží a nakládky, doprava, proclení, záruky…).

Zajistíme:

  • Vyjasnění technických parametrů stroje v Číně
  • Zakoupení stroje na náš účet
  • Kontrolu stroje v Číně
  • Kontrolu nakládky a dopravu na místo určení
  • Proclení
  • Prodej stroje zákazníkovi
  • Dle dohody vykládku stroje v provozovně zákazníka, montáž a uvedení do provozu

S výhodou službu také využívají firmy, které pořizují stroj z dotačních programů, kde je podmínkou účast dodavatele ve výběrovém řízení. Čínský výrobce se výběrového řízení zpravidla není schopen účastnit.

Služba je výhodná také pro firmy, které pořizují stroj formou leasingu nebo bankovním úvěrem. Financující instituce zpravidla požadují českého dodavatele stroje (případně dodavatele, který je schopen nést rizika související s dodávkou), aby poskytly potřebné financování.

Realizace obchodu probíhá standardní kupní smlouvou, cena stroje je stanovena s ohledem na charakter, náročnost a rizika spojená s dovozem konkrétního stroje, případně na dalších podmínkách, jako jsou požadované záruky apod.

Dovoz stroje na náš účet představuje komfortní službu vzhledem k rizikům a starostem, které při dovozu přebíráme.


Máte dotaz k dovozu stroje z Číny nebo Taiwanu na náš účet?