Jak ušetřit při nákupu obráběcího stroje

Již dávno jsou pryč doby, kdy zásadní vliv na rozhodování o dodavateli zařízení měla tradice a konkrétní zkušenost. Jsme-li 5 let spokojeni s pračkou AEG, je spolehlivá, byla za příznivou cenu a prodával nám ji příjemný obchodník, automaticky to neznamená, že se pro tuto značku rozhodneme i při novém nákupu.

Dnešní doba je charakteristická dynamikou a flexibilitou. Věrnost značce již není samozřejmostí, takový je trend. Důvodů je hned několik:

 • Technický pokrok je velmi dynamický a na trhu je stále větší škála srovnatelných výrobků
 • Kdo měl prvenství v technické kvalitě před třemi lety, již dnes může zaostávat (vzpomeňme na příklad telefonů Nokia), objevují se noví výrobci, kteří mají potřebné know-how díky finanční síle globálního kapitálu a jejich výrobky jsou špičkové i bez 100 leté tradice
 • Know-how se díky globalizaci a moderním technologiím šíří po celém světě rychlostí blesku (v Číně se vyrábějí automobily v čínsko-evropských podnicích, Číňané vlastní prestižní evropské automobilky s bohatým know-how, jako např. Volvo)
 • Obchod se stává neosobním (migrují lidé, velké korporace mění strategie přístupu k zákazníkům, dřívější spokojenost se může změnit na nespokojenost a naopak)
 • Ekonomický tlak na firmy je vysoký, všichni jsou nuceni hledat levná řešení, která umožní dodávat na trh levné a konkurenceschopné výrobky
 • Tradice, zkušenosti nebo nostalgie rozhodně není v tomto kontextu ekonomicky výhodná

Výsledkem je fakt, že při nových nákupech dnes zákazník zvažuje všechny parametry nákupu v podstatě od nuly. Tzn., udělá si průzkum nových technických trendů, zjistí si ceny a zázemí prodávajících a s mírným přihlédnutím k předchozí zkušenosti se rozhodne zcela svobodně k nákupu ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, bez zatížení okolnostmi jako je tradice ve výrobě, přátelský vztah s prodavačem nebo hrdost.

Nákupy obráběcích strojů těmto vynuceným přístupům rovněž postupně podléhají.

Lze nějak ušetřit na nákupu CNC obráběcích strojů?

Pokud nejsme zatíženi výše uvedenými zastaralými schématy, tak určitě ano.

Při nákupu obráběcího stroje podnikatelé zpravidla zvažují následující parametry nabídek:

 • Cenu (nejvyšší váha)
 • Technické parametry (jsou ochotni ke kompromisům s vlivem na cenu)
 • Servis (zajištění a dostupnost servisu ovlivňuje konečné rozhodnutí z více jak 50-ti%)

Cestou k levnějším CNC strojům je nákup například CNC frézky u nových, dynamických výrobců, kteří si rychle osvojujících potřebné know-how. Jsou levní, nejsou strnulí, umí se přizpůsobit zákazníkům a využívají své i zahraniční zkušenosti k tomu, aby jejich výrobky byly vysoce konkurence schopné i bez dlouholeté tradice. Pokud se k tomu přidá levná pracovní síla, nebo vývozní dotace dané země, dostáváme kombinaci vyspělých výrobků s nízkou cenou. Typickým zástupcem takové země je bezesporu Čína. Tento trend platí nejen v oblasti obráběcích strojů.

Mezi hlavní rizika a obavy, které podnikatelé pociťují při zvažování nákupu strojů v Číně, lze zařadit:

 • Rizika plynoucí z omezené zkušenosti v zahraničním obchodě (Zejména potom u tak vzdálené a kulturně odlišné země jakou je Čína. Nestanu se obětí podvodu, jak zboží dopravím, proclím, na co si dát pozor, jak vydefinovat technické parametry, není dodavatel fiktivní, jaké má zázemí a zkušenosti…?)
 • Rizika spojená s neznalostí výrobce a kvalitou jeho produktů (Bude stroj fungovat, bude splňovat technické parametry, které jsem požadoval, jak je stroj kvalitní, jaká bude životnost namáhaných dílů, jak bude komunikovat řídící systém stroje…?)
 • Rizika spojená se servisem (Jak bude fungovat servis přes půl světa, náhradní dály, servisní práce, jazykové bariéry…?)
 • Rizika a potíže spojené s financováním (Dodavatel požaduje zpravidla platbu záloh a doplatek před nalodění nebo při nalodění. Co když nakonec dostanu něco, co jsem nechtěl? Banka ani leasingová společnost neposkytuje úvěr nebo leasing na nákup stroje od čínského dodavatele.)

Odstranění uvedených rizik a zachování výhod plynoucích z dovozu strojů z Číny tvoří podstatu nabídky společnosti Mersinis, spol. s r.o. a její specializované činnosti „dovoz strojů“.

 • Postaráme se o rizika plynoucí ze zahraničního obchodu s Čínou. Máme na to dostatek nástrojů a zkušeností (více na www.china-business.cz).
 • Máme prověřené dodavatele CNC obráběcích center, umíme prověřit kvalitu a reference nového dodavatele a udělat kontrolu stroje přímo na místě. Máme přímo v Číně síť kvalifikovaných kontrolních inspektorů.
 • Zajišťujeme záruční a pozáruční servis, včetně včasné dodávky náhradních dílů.
 • Umíme převzít rizika financování. V případě potřeby financujeme proces dovozu, nebo zakoupení stroje na úvěr (splátky), případně vyřídíme dotace se kterými máme zkušenosti.

Potřebujete více informací k dovozu strojů z Číny?