Správná volba stroje – na co si potřebujete před koupí routeru odpovědět?

Uvažujete-li o pořízení routeru, je nutné dobře si promyslet, jaké jsou vaše reálné potřeby – CNC router je možné pořídit v široké škále specifikací a bohatosti výbavy, takže díky pečlivé rozvaze můžete získat velice efektivní řešení pro svou výrobu.

Minimálně byste se měli zamyslet nad následujícími okruhy otázek:

1. Jaký typ materiálu budu obrábět? (dřevo, plasty, gumu, pěnové materiály, kovy, neželezné kovy atd.) Jaká bude charakteristika materiálu? (tvrdost, prodyšnost apod.)

 • měl bych pořídit router, nebo jiný typ stroje?
 • potřebuji jen vřeteno s frézou, nebo i oscilační nůž?
 • potřebuji vakuové uchycení, nebo stačí mechanické?
 • potřebuji odsávání prachu?
 • jak výkonné by mělo být vřeteno?
 • bude lepší vzduchem chlazené, nebo vodou chlazené vřeteno?
 • jaký je vhodný počet otáček za minutu vřetena?
 • jakou sadu nástrojů bude potřeba pořídit?

2. Jaké rozměry bude mít obráběný materiál? (délka, šířka, tloušťka)

 • jaký má být rozměr pracovní plochy?
 • jak výkonná má být vakuová pumpa?
 • jak výkonné by mělo být vřeteno?
 • jaký je vhodný počet otáček za minutu vřetena?
 • potřebuji zvýšenou osu Z, nebo stačí standardní rozměr?

3. Jak složité operace budu chtít provádět? (prosté řezání, 2.5D /3D obrábění, čelní vrtání, větší množství konsekutivních operací na jednom obrobku apod.)

 • potřebuji automatický výměník nástrojů?
 • potřebuji 4. osu?
 • potřebuji 5osý router s výklopným vřetenem?
 • bude stačit jednoduché DSP ovládání, nebo potřebuji vyšší (komplexnější) verzi systému?

4. Budu se věnovat sériové výrobě malých dílů?

 • bude vhodné pořídit stroj s více vřeteny?

5. Jakou přesnost vyžaduji?

 • bude mi stačit krokový motor, nebo potřebuji servomotor?

Co je vlastně CNC router (Computer Numerical Control router)

Jedná se o počítačově řízený řezací stroj pro řezání materiálů, jako např. dřevo, kompozitní materiály, hliník a jiné měkké kovy, plasty a pěny, ale i kamene (např. mramor, žula, umělý kámen, dlaždice) či pryže.

Tyto stroje jsou vybaveny svislou osou vřetena a využívají čelního frézování. Routery svoji stavbou vycházejí z portálových frézek. Využívá se konstrukce s pevným stolem a posuvným portálem (tzv. gantry konstrukce), příp. i konstrukce s posuvným stolem a pevným portálem. Hlavním nástrojem je fréza, obvykle se jedná o rotační nástroj souměrného tvaru s několika břity.

CNC routery mohou suplovat role mnoha nástrojů, jako jsou pily, frézky či vrtačky.

Hlavní výhodou CNC routeru je opakovaná (automatizovaná) a konzistentní (přesná) produkce a z toho vyplývající vyšší produktivita výroby. Použití CNC routeru snižuje plýtvání materiálem, míru četnosti chyb, jakož i dobu potřebnou pro výrobu.

CNC routery pracují na kartézském souřadnicovém systému (X, Y, Z) pro ovládání 3D pohybu, jako zdroj dat slouží soubory v G-kódu, které obsahují souřadnice, jenž jsou výstupem CAD/CAM programování.

CNC routery jsou vhodné pro výrobu řady různých produktů, jako jsou mimo jiné výrobky řezané ze dřeva, interiérové a exteriérové dekorace, dřevěné panely, reklamní tabule, dřevěné rámy, lišty, hudební nástroje, nábytek apod.

 

Potřebujete dovézt CNC router? Kontaktujte nás: