Postup při dovozu obráběcích a tvářecích strojů z Číny a Taiwanu

Postup dovozu obráběcích strojů (CNC frézky, obráběcí centra, vyvrtávačky…), a tvářecích strojů (ohraňovací lisy, tvářecí lisy pro plastikářský a gumárenský průmysl, ohýbačky trubek, kovačky…) z Číny a Taiwanu (má-li dopadnout dobře) se v mnohém liší od nákupu strojů v tuzemsku.

Na základě našich zkušeností a s využitím zázemí v Číně, které má Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou (www.china-business.cz), jsme postupně vytvořili procesy pro dovoz strojů z Číny a Taiwanu, které minimalizují rizika spojená s tímto dovozem.

Technické parametry stroje z Číny nebo Taiwanu

Vydefinování technických parametrů požadovaného stroje je první krok, kterým celý proces dovozu strojů začíná. Naše zkušenosti ukazují, že ne vždy naši zákazníci mají v tomto směru jasnou představu. Proto s nimi diskutujeme účel nákupu stroje, případně typ, nebo podobu výrobků, které na stroji budou vyráběny. Někdy pomohou i ukázky strojů s obdobnými parametry.

Výběr správného výrobce stroje v Číně nebo na Taiwanu

Tento druhý důležitý krok v celém procesu dovozu strojů zajišťuje až 60% budoucího úspěchu. Je rozdělen do dvou fází.

  • v první fázi tohoto procesu využíváme čínské spolupracovníky vybavené potřebnými technickými znalostmi a přehledem o výrobcích strojů v Číně, případně na Taiwanu. S jejich pomocí sestavíme první nabídky odpovídající technické specifikaci a požadovaným certifikacím (např. CE) z hlediska legislativy EU. Již v této fázi však dbáme na potenciální spolehlivost dodavatele. Využíváme čínské zdroje a naše čínské spolupracovníky. Nevěříme stránkám jako je Alibaba a další, kde je velké množství překupníků a podvodníků a kde jsou zavádějící informace o cenách i kvalitě.
  • po odsouhlasení technických parametrů budoucího stroje se zákazníkem na tuto fázi navazují další spolupracovníci v Číně, jako jsou inspektoři, kteří firmu prověří (pokud se nejedná o již ověřeného dodavatele) osobní návštěvou, právníci, kteří firmu prověří z hlediska rizika, státních rejstříků, potřebných povolení, apod. Nedílnou součástí tohoto procesu je prověření referencí, zejména potom v EU, USA a Japonsku.

Smlouva na dovoz strojů, náhradních dílů a přípravků z Číny a Taiwanu

Vyjednání podmínek dovozu a smlouvy je třetím krokem celého procesu. Snažíme se vyjednat co nejvýhodnější podmínky od výrobce. Mezi hlavní body jednání patří kvalita provedení stroje z Číny, rozsah příslušenství, způsob balení, dodací podmínky, záruční podmínky pro čínský stroj, lhůta dodání, způsob předání stroje, způsob platby a samozřejmě konečná cena. Vše je potom formulováno do podoby smlouvy, u složitých případů využíváme při sestavení této smlouvy čínské právníky. Cílem je zajistit, aby v případě jakýchkoliv problémů v budoucnu existoval podklad, který dává dostatečné obranné nástroje vůči čínským nebo taiwanským výrobcům strojů.

Převzetí obráběcího nebo tvářecího stroje vyrobeného v Číně nebo na Taiwanu

Tento krok je vždy poměrně obtížný vzhledem ke geografické vzdálenosti.

Nejzákladnější způsob kontroly stroje v Číně

je vyslání našeho proškoleného inspektora k výrobci při dokončení stroje. Ten zkontroluje technické parametry stroje, případně funkčnost stroje (například výrobu součástky podle zaslaného výkresu) a sestaví zprávu, včetně fotodokumentace a videozáznamu.

Touto formou lze ověřit i funkčnost řídicího systému. Jak ukazují naše zkušenosti, lze čínského výrobce prověřit i tím, že na základě informací o řídicím systému stroje (samozřejmostí je kompatibilita CAD/CAM) vytvoříme postprocesor, který zašleme výrobci ve formě NC kódu. Pokud se přesvědčíme, že na konci je výrobek, který jsme do tohoto kódu uložili, můžeme být spokojeni.

Přejímka stroje zákazníkem s naší asistencí přímo v Číně

je další možností, jak lze stroj zkontrolovat a přesvědčit se, že odpovídá požadavkům ve smlouvě.

Zajištění příjezdu čínského technika

který stroj zprovozní a zaškolí obsluhu přímo ve výrobním závodě u zákazníka, je další možností, jak lze ověřit, že stroj bude funkční. Tlumočení z čínštiny nebo angličtiny je samozřejmě součástí našeho servisu.

Ve všech těchto případech se rovněž kontroluje související technická dokumentace ke stroji, návody, povinné certifikáty apod.

Doprava stroje vyrobeného v Číně nebo na Taiwanu

Volba správného způsobu dopravy má vliv nejen na cenu, rychlost a bezpečnost přepravy, ale také na rizika celého dovozu stroje. Je potřeba zajistit, aby v kontejneru, který k vám dorazí, byl skutečně objednaný stroj, případně aby stroj nebyl poškozený. Nejčastěji zde opět využíváme naše inspektory, kteří jsou přítomni nakládce stroje. Od tohoto okamžiku je stroj pod naší kontrolou, kompletně zajistíme přepravu jak na území Číny, tak do Evropy a dále na území EU až na místo určené zákazníkem. Předcházíme tak častým problémům s nedostatky při balení a zajištění stroje v kontejneru při námořní přepravě z Číny a překládkách v přístavech. Současně minimalizujeme poplatky za překládky a prodlení v přístavech.


Máte dotaz k postupu při dovoz strojů z Číny a Taiwanu?