Realizace dovozu den po dni – router s oscilačním nožem

Společnost, zabývající se výrobou a prodejem pryžových a plastových polotovarů, se s vizí zvýšení produktivity rozhodla rozšířit svůj technologický park o CNC frézku pro řezání plastových materiálů, dovybavenou druhou pracovní hlavou s oscilačním nožem pro řezání pryže.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o běžně nabízenou kombinaci stroje a pořízení frézky od některého z evropských dodavatelů v této konfiguraci bylo dle informativních poptávek velmi nákladné, společnost se rozhodla využít asistence firmy Mersinis a nechat si zakázkový stroj na míru vyrobit a dovézt z Číny.

Router s oscilačním nožem

12. 1. 2017: Zákazník definoval základní požadavky na stroj, se zákazníkem hned otevíráme otázku postupu testování stroje před nakládkou, tj. co a jakým postupem bude vyzkoušeno před schválením a uvolněním stroje. Zákazník požadoval, aby v rámci zkušebního provozu u výrobce bylo vyřezáno mezikruží z pryže o tloušťce 3-4 mm a tvrdého plastu (polyamid) o tloušťce cca 20 mm.

vzorek pro test

12. 2. 2017: Navázali jsme komunikaci s dodavatelem, který je schopen stroj v dané konfiguraci zakázkově vyrobit. Vyjasňujeme požadované specifikace, konfiguraci a požadavky na testování stroje, zjišťujeme možnosti opcí – volba typu chlazení vřetena, výměníku nástrojů, čtvrtá rotační osa, odsávání prachu, vakuový stůl pro vakuové uchycení obrobku, typ motoru pohonu apod.).
Na základě detailního prostudování standardní nabídky v následujících odlaďujeme technické detaily, např. výměnu standardní sady nástrojů určených pro obrábění dřeva za nástroje pro řezání plastů. Zákazník dále zvažuje volbu mezi krokovým motorem, hybridním motorem a servomotorem japonské výroby Yaskawa. Po konzultacích volí upgrade na nejvyšší variantu.

14. 2. 2017: Pro ověření kompetence dodavatele jsme požádali o zaslání kontaktů některého z evropských zákazníků pro ověření reference. Vzhledem ke skutečnosti, že tento zákazník na žádost o referenci nereagoval, požádali jsme výrobce o natočení a zaslání autentických videí, které by ukazovaly řez plastu i využití oscilačního nože při řezání pryže.

15. 2. 2017: S výrobcem konzultujeme problematiku řídícího systému a ovládání stroje, jakož i kompatibilitu s obvyklými formáty vstupních dat. Vzhledem k tomu, že v základu osazený ovladač Mach3 nabízí pouze elementární možnosti a vyžaduje permanentní připojení stroje k PC, volíme vyšší alternativu – taiwanský řidící systém SYNTEC 6MB, který funguje autonomně a soubory s pracovními programy lze nahrávat přímým uploadem z USB flash disku do rozhraní systému. Vyjasňujeme celkové rozměry po instalaci a možnosti umístění komponent v dílně.

Syntec

1. 3. 2017: Zákazník poskytl finální potvrzení požadované konfigurace a volby opcí. Tuto specifikaci obratem potvrzujeme s výrobcem a kalkulujeme celkovou cenu stroje v dané konfiguraci. Výrobce potvrzuje finální cenu na paritě FOB Qingdao. Abychom zamezili případným rizikům, žádáme o rekalkulaci ceny na paritě FCA sklad výrobce.

3. 3. 2017: Výrobce vzhledem k minimálním zkušenostem s paritou FCA nechce nést zodpovědnost za exportní vyclení stroje, proto necháváme stroj přecenit na paritě EXW a poptáváme několik přepravců s cílem vybrat společnost, která má v daném regionu silné zázemí a bez obtíží zajistí vyzvednutí stroje u výrobce a veškeré exportní náležitosti.

20. 3. 2017: Na osobní schůzce v prostorách zákazníka podepisujeme kupní smlouvu a řešíme detaily dalšího postupu vč. harmonogramu dodávky. Vyvstala otázka přepravních rozměrů – šířka vstupu do výrobní haly zákazníka je 240 cm a je tedy nutné ověřit, zda se frézku podaří dopravit do dílny bez nutnosti jeho vytažení z přepravního obalu na dvoře, případně bez demontáže některých částí.

7. 4. 2017: Po odladění posledních detailů (záruka, dodací lhůty, platební podmínky, požadovaná dokumentace, způsob balení) podepisujeme řádnou kupní smlouvu s čínským dodavatelem.

11. 4. 2017: Uhradili jsme 30% zálohu a výroba stroje je zahájena.

24. 4. 2017: Výrobce informoval, že 6 kW HSD vřeteno, definované v požadavcích stroje, nemají skladem, jeho objednávka a doručení z Evropy by však prodloužila termín dodání o dalších 30 dní. Po krátké diskusi o možnostech řešení jako variantu nabízí bezplatný upgrade na výkonnější 9 kW verzi vřetena stejného typu od téhož výrobce, toto řešení v souladu s vyjádřením zákazníka akceptujeme.

25. 4. 2017: Žádáme o zaslání kompletní dokumentace ke stroji (ovládací manuál systému Syntec 6MB, elektrické schéma, montážní manuál a manuál údržby apod.). Výrobce posílá manuál řidícího systému s příslibem, že ostatní podklady připraví k termínu dokončení výroby stroje. Současně poskytuje průběžnou informaci o stavu výroby – vše probíhá podle plánu a původního harmonogramu.

11. 5. 2017: Výrobce informuje, že stroj bude během týdne dokončen a připraven k testování.

16. 5. 2017: Pracovníci továrny potvrzují, že stroj je hotový, informovali jsme tedy našeho inspektora a vyzvali jej k bezodkladnému domluvení termínu kontroly. Výrobce nejprve požadoval, abychom zaslali materiály pro testování tak, aby plně odpovídaly požadavkům zákazníka; vzhledem k tomu, že se jedná o běžně dostupné materiály, jsme přesvědčili výrobce, aby je zajistil lokálně na vlastní účet, což ušetří čas i zákazníkovy náklady.

23. 5. 2017: Kontrolujeme průvodní obchodní dokumentaci, potvrzujeme aktualizované přepravní rozměry (máme tak potvrzeno, že stroj s drobnou rezervou projde vraty dílny).

26. 5. 2017: Inspektor posílá zprávu z kontroly, fotografie a videozáznamy. Kontrola odhalila nedostatky v procesu řezání pryže a tlustého plastu. Hlavním nedostatkem je zvýšená produkce odřezků u plastu (špony) a kruhovitost pryže. Výrobce informoval, že bude potřeba vyměnit nástroje a změnit parametry řezání (ne celou hloubku najednou, ale ve 3 krocích). Žádáme výrobce, aby provedl všechny potřebné změny a opakovaným testováním ověřil, že problémy jsou odstraněny předtím, než proběhne další kontrola inspektorem.

7. 6. 2017: Po dalším interním testování výrobce informuje, že hladkost řezu (kvalita hran) je v pořádku, nicméně u kruhovitosti stále existuje mírná nepřesnost. Výrobce uvádí, že tuto nepřesnost působí přenos pohybu na vedení. Žádáme o doložení míry nepřesnosti, abychom posoudili, zda se pohybujeme v rámci přijatelné tolerance, nebo mimo něj, současně pozastavujeme přípravu druhého testování za přítomnosti inspektora, než se tento problém vyřeší.

8. 6. 2017: Výrobce posílá video, které dosvědčuje, že odchylka kruhovitosti se pohybuje v toleranci cca 0,2 mm, což je vzhledem k povaze stroje a plánované výrobě přijatelná odchylka, kterou lze navíc dále kompenzovat přímo v rámci řídícího systému Syntec 6MB, instruujeme tedy inspektora k bezodkladnému zajištění termínu druhé kontroly.

výrobek

13. 6. 2017: Kontrola ukázala, že kruhovitost je v pořádku, vyšlo však najevo, že při dokončení řezu a vysunutí nástroje mimo pracovní polohu vznikají drobné rýhy na obrobku. Výrobce opět přenastavuje program tak, aby místo výstupu nástroje nebylo stejné s místem vstupu.

27. 6. 2017: Výrobce posílá nové fotografie a videa z finálního testu. S výjimkou marginální stopy po nástroji na vnějším obvodu
plastového mezikruží jsou všechny problémy odstraněny. Připravujeme tedy výstupní zprávu z poslední kontroly a veškeré podklady posíláme zákazníkovi ke schválení.

12. 7. 2017: Zákazník potvrzuje, že výsledky testování jsou v pořádku a stroj dle zjištění inspekce zcela splňuje požadavky, které si zákazník definoval, a dává proto souhlas s nakládkou.

nakládka stroje

13. 7. 2017: Výrobci zasíláme doplatek kupní ceny a objednáváme přepravní společnost pro vyzvednutí EXW ve skladu výrobce.

expedice stroje do přístavu

26. 7. 2017: Za přítomnosti inspektora byl stroj opět detailně vizuálně zkontrolován, zabalen do plastové folie, uložen do bedny a expedován z továrny do skladu přepravce, kde bude po vyřízení exportní dokumentace naložen do kontejneru a naloděn na kontejnerovou loď CMA CMG Andromeda.

Andromeda

8.9.2017: Loď připlula do přístavu ve slovinském Koperu.

19.9.2017: Zásilka se strojem byla přivezena do Brna, kde byla tentýž den vyclena.

22.9.2017: Stroj byl místní spedicí převezen do Zlína, kde jej převzali naši technici z partnerské společnosti DMGO s cílem stroj
kompletně otestovat, vyladit a odstranit případné nedodělky před dodáním koncovému zákazníkovi.
V rámci tohoto procesu byly opraveny drobné povrchové oděrky, zprovozněna 4.rotační osa a tangenciální nůž, optimálně přenastaveny nulové body a dorazy pro bezpečný provoz stroje. Dále byl přeložen manuál řídícího systému Syntec 6MB do českého jazyka a byl proveden test všech funkčních částí sroje (vč. samotného řezání a frézování).

2.10. 2017: Na základě konzultace se zákazníkem byl dohodnut termín doručení stroje na termín po 20.10., protože na tento den měl zákazník objednané vystěhování starého strojního vybavení, potřebné pro uvolnění místa pro nový router v dílně.

26.10.2017: Stroj byl v dopoledních hodinách za asistence technika DMGO převezen k zákazníkovi, složen v dílně a v odpoledních hodinách zapojen a zprovozněn.

27.10.2017: Spolu s technikem čínského dodavatele řešíme problematiku navedení oscilačního nože do programů CAD/CAM pro snadné vytváření G-code programů pro tento nůž.

1.11.2017: Na osobní schůzce se zákazníkem vyjádřil technický pracovník zákazníka spokojenost jak se strojem samotným, tak i s celým procesem, zajišťovaným společností Mersinis. Zejména cenil práci našich techniků při instalaci a základním zaškolení, dále zdůraznil, že byl příjemně překvapen skutečností, že řídící systém v sobě již nativně obsahuje korekce kruhovitosti, což ani mnohé stroje evropské provenience za násobně vyšší pořizovací ceny nemají. Zákazník se rovněž rozhodl pořídit si na míru přizpůsobený CAD/CAM software s naprogramovaným modulem pro ovládání oscilačního nože.

 

Potřebujete dovézt CNC router? Kontaktujte nás: