VYSEKÁVACÍ STROJE

Vysekávání je metodou dělení materiálu pomocí razníku a matrice, případně za využití forem či vysekávacích nožů. Existuje celá řada typů a modelů vysekávacích strojů, které (vedle široké skupiny strojů na vysekávání a stříhání plechu) umožňují zpracování různých vstupů, jako jsou např. papír, lepenka, plasty, pryže, korek, kůže, papír, lepenka, tkané i netkané textilie či pěnové materiály 

Lisy fungují na principu hydraulického pohonu a vyrábějí se v celé řadě variant – od jednoduchých manuálních lisů po lisy automatizované, které jsou vybaveny podavači materiálu, případně odvíjecím a navíjecím zařízením pro materiál na rolích.

Praktickou variantou stroje jsou vysekávací lisy s pohyblivým beranem, který zajišťuje maximální efektivitu a optimalizaci využití materiálu při vysekávání.

Výhodou těchto strojů je mj. možnost nastavení úrovně posuvu beranu při sekání, což umožňuje korigovat hloubku sekání. Typické využití je např. při výrobě etiket, kdy stroj pomocí metody „kiss cutting“ přesekne pouze papírovou vrstvu s lepidlem, ale neprorazí podkladový laminovaný papír.

Využití těchto lisů je možné zejm. v oborech automobilového, kožedělného, papírenského, gumárenského, stavebního či elektrotechnického průmyslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte zájem o dovoz vysekávacího stroje?