UPÍNACÍ ÚHELNÍKY

Dodáme upínací úhelníky z litiny pro použití na horizontálních vyvrtávacích strojích a frézkách, případně jiné účely.

Rozměry úhelníků, počet T drážek i rozteč lze přizpůsobit potřebám zákazníka. Úhelníky jsou vyráběny odléváním do formy z cementového nebo pryskyřičného písku. Standardní přesnost dle DIN 876 – stupeň 2, přesnost drážek DIN650-H12, materiál HT250 (DIN EN 1691 – GG 25).

Litinové upínací úhelníky lépe tlumí chvění a netrpí deformacemi jako svařované upínací úhelníky.

Standardní program upínacích úhelníků zahrnuje rozměry do 3500 x 1500 mm.IMG_2038
Úhelníky jsou přepravovány s dřevěným krytem pracovních ploch a ošetřeny antikorozní ochranou.

Pokud chcete ještě více ušetřit, dodáme Vám pouze litinové odlitky, které si na požadovanou přesnost obrobíte sami ve vlastním podniku.

V případě potřeby je možné zajistit výrobu úhelníků dle specifických požadavku zákazníka (vlastní rozměry, počty drážek apod.)

 Upínací úhelníky pro upnutí obrobků na horizontální vyvrtávačce

Upínací úhelníky slouží jako pomocný prvek k upnutí obrobku. Většinou se využívají ke změně orientace upnutí obrobku, nabízejí individuální možnosti upínání na obráběcích centrech.
Stabilní žebrované upínací úhelníky z litiny jsou opatřeny upínacími zářezy nebo otvory. Velikost a počet drážek T je přitom možno zvolit libovolně. Časté je použití upínacích úhelníků pro upnutí obrobku u horizontálních vyvrtávaček.

Litinové upínací úhelníky jsou sice dražší, ale tlumí chvění a netrpí deformacemi jako svařované upínací úhelníky.

Upínání obrobků při obrábění

Účelem upnutí obrobku je zajištění jeho správné polohy vůči nástroji, zabezpečení obrobku proti posouvání vzhledem k nástroji a zachycení řezných sil vyvolaných nástrojem při obrábění. Obrobek se upíná na pracovní stůl frézky. Upínání obrobků musí být dostatečně tuhé, aby zaručilo nehybnost obrobku a odolnost proti vzniku chvění. Obrobek však nesmí být deformován upínací silou.

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

  • Na velikosti a tvaru upínaného obrobku
  • Na druhu a způsobu obrábění
  • Na požadované přesnosti
  • Na celkovém počtu obráběných kusů

V kusové výrobě se upínají obrobky převážně do strojního svěráku nebo za pomoci upínek, úhelníků a šroubů přímo na stůl stroje. V sériové výrobě se používají mechanické, pneumatické nebo hydraulické upínací zařízení.

 

Hlavní zásady pro upínání obrobků:

  • obrobky musí být upnuty ve správné poloze pevně, spolehlivě, bez deformací, styčné dosedací plochy musí být čisté volit takový způsob upnutí, aby řezné síly obrobek přitlačovaly k pevným částem upínacího zařízení
  • obráběná plocha musí být co nejblíže k ploše pracovního stolu

Standardní rozměy upínacího úhelníku:

Rozměry úhelníku (mm)

T – drážky

Hmotnost
X Y Z h Šířka Rozteč Počet kg
320 800 500 70 22H12 160 5 182
500 950 500 80 22H12 160 6 300
320 1120 600 80 22H12 160 7 270
500 1450 650 80 22H12 160 9 552
700 1620 725 165 22H12 175 9 870
800 2000 1000 165 22H12 175 11 1530
1000 2500 1200 165 22H12 175 14 2600
1200 3025 1500 165 28H12 175 17 7600
1300 3500 1600 165 28H12 175 19 8330
1300 4000 1700 165 28H12 175 22 8800
1300 4500 1700 165 28H12 175 25 9800
1300 5000 1880 260 28H12 200 24 12900
1500 6000 2080 28H12 200 29 18200

 

Máte zájem o dovoz upínacího úhelníku?