CNC HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY

Nabízíme konvenční a CNC horizontální vyvrtávačky dle individuálních požadavků zákazníků od renomovaného čínského výrobce – stroje, na kterých úspora opravdu stojí za to.01 horizontal boring mill

V základní výbavě je manuální rotační stůl a to jak pro konvenční, tak CNC stroje, u CNC strojů je možnost výbavy CNC otočným stolem.

Rotace manuálního stolu: 4 pozice o 90°jsou odměřeny „pravítkem“ s velkou přesností, ostatní mezipolohy je možné libovolně manuálně (nejsou tedy tak přesné jako uvedené 4 pozice) nastavit a zafixovat svorkami, systém je velmi stabilní.

Rotace CNC stolu: CNC stůl je otočný 0-360° vždy o 1°

Další výbavu a příslušenství zajistíme podle individuálních požadavků a s ohledem na finanční možnosti zákazníka.

Vyvrtávačka

Podle vodorovného výsuvného vřetene zvaná častěji jako vodorovná (horizontální) vyvrtávačka je obráběcí stroj na přesné konvenční (třískové) obrábění velkých a často nepravidelných obrobků a je vhodný pro obrábění složitých dílů v kusové či malosériové výrobě.

Vyvrtávání je metoda obrábění, při níž se rozšiřují předpracované díry na požadovaný rozměr nebo tvar. Vyvrtáváním lze též řezat vnitřní závity. Vyvrtávačky umožňují při jednom upnutí provést současně nebo postupně různé operace až z pěti stran obrobku. Je na nich možno vrtat, vystružovat, zahlubovat, vyvrtávat, soustružit čelní i vnější a vnitřní plochy, frézovat, někdy i protahovat a obrážet, případně brousit.

Řezným nástrojem je obvykle vyvrtávací tyč nebo nůž, může se však pracovat i s běžnými nástroji (vrták, výstružník, závitník atd.). Zvláštním příslušenstvím mohou být otočné hlavy montované na smykadlo nebo na přírubu vřeteníku.

Vyvrtávačky jsou konstruovány ve dvou základních typech – vodorovné a svislé. Neliší se ale pouze polohou osy svého vřetene, ale zásadním pracovním určením.

Vodorovné vyvrtávačky

Vodorovné vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s možností vykonávat mnoho různých operací: vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, řezání vnějších i vnitřních závitů, soustružení (přesněji obtáčení, protože obrobek stojí a kolem něho obíhá nástroj), frézování a broušení.

Obrobek je ustaven na upínacím stole, který má křížové přestavení a otočnou desku. Příčné saně stolu slouží k nastavení správné polohy obrobku vůči nástroji ve vodorovném směru. Ve svislém směru se naopak vůči obrobku ustavuje nástroj upnutý do vřetene vřeteníku. Podélné saně stolu slouží přiblížení obrobku k vřeteníku, aby nebylo nutno příliš vysouvat vřeteno. Otočná deska stolu umožňuje pootočení obrobku kolem svislé osy. Zadní stojan nese podpěrné ložisko pro vyvrtávací tyč, která se užívá při obrábění průchozích děr. Má možnost podélného přestavení do blízkosti obrobku, aby délka vyvrtávací tyče mezi vřetenem a ložiskem byla co nejmenší.

 

 

Vyvrtávačky určené pro obrábění větších výrobků mají méně možností pohybu obrobku upnutého na stole a více možností přestavení předního stojanu.

Svislé vyvrtávačky

Svislé vyvrtávačky jsou určeny k obrábění děr s vysokou přesností jejich roztečí. Zaručují přesnost do 0,01 mm, nové typy do 0,002 mm. Pro malé obrobky jsou konstruovány jako jednostojanové, pro větší obrobky jako dvoustojanové.

Nastavení polohy nástroje vůči obrobku se provádí podélným přestavením upínacího stolu s obrobkem a příčným přestavením vřeteníku. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho pravoúhlými souřadnicemi. Z toho je zřejmé, že stroj má na příčníku pouze jeden vřeteník. Někdy mívá na jednom ze stojanů druhý vřeteník, který ovšem na práci hlavního vřeteníku není vázán.

Prohlédněte si příklad vzorové specifikace horizontální vyvrtávačky:

 

Máte zájem o dovoz horizontální vyvrtávačky?