HYDRAULICKÉ LISY

Nabízíme hydraulické lisy robustní konstrukce s manuální kontrolou procesu lisování. Stroje jsou vybaveny bezpečnostní světelnou závorou a manometrem pro kontrolu pracovního tlaku.01 hydraulic-press

Příklad možné konfigurace:

  • Jmenovitý tlak hlavního válce: 400t
  • Vyrážecí síla: 80t
  • Maximální pracovní tlak: 25 MPa
  • Zdvih beranu: 800 mm
Rozměry pracovního stolu: 1100 x 1100 mm
  • Max. rozpětí mezi beranem a stolem: 1250 mm
  • Přibližovací rychlost posuvu beranu: 100 mm/s
  • Rychlost posuvu beranu lisovací: 10 mm/s
  • Rychlost posuvu beranu nahoru: 45 mm/s
Příkon motoru: 22 kW

Hydraulický lis je strojní zařízení, které slouží k objemovému ale i plošnému tváření materiálu.

Hydraulické lisy využívají přenosu tlaku kapalinou, kterou nejčastěji bývá hydraulický olej.

Lisy patří do kategorie tvářecích strojů. Tvářením rozumíme proces, při kterém jsou polotovary plasticky deformovány nástroji s cílem dosáhnout požadovaného tvaru dílce (výlisku) bez odběru třísek. Výhodami tváření je především vysoká produktivita práce, dobrá rozměrová přesnost a lze jím dosáhnout také vysokého využití materiálu.

Lisy poskytují celou škálu možných technologických řešení (jsou vhodné mj. pro tváření plošných dílů, ohýbání, ražení, lisování, vysekávání, děrování, volné kování, zápustkové kování apod.) a vyrábějí se v řadě variant (např. podle umístění pohonu jako horno-tlaké, dolno-tlaké, podle orientace rámu jako horizontální či vertikální, příp. též lisy se sloupovou nebo uzavřenou rámovou konstrukcí). Hydraulické lisy jsou vhodné pro řadu běžných dílenských aplikací.

 

 

Mezi hlavní přednosti lisu patří možnost uzpůsobit tvářecí síly (tlak válce). Velikost zdvihu pracovního pístu jde nastavit v libovolném místě celkového zdvihu. Hydraulické lisy také nabízejí možnost plynulé regulace rychlosti i lisovacího tlaku, jakož i možnost docílení konstantní rychlosti a tlaku během tváření. Charakteristickým znakem hydraulických lisů je to, že tvářecí síla nástroje je konstantní v průběhu celého jeho zdvihu.

 

Máte zájem o dovoz hydraulického lisu?