Soustruhy

Soustruh je třískový obráběcí stroj, na němž obrobek dostává rotačně souměrný tvar. Obrobek je upnut ve vřetenu, které se otáčí, což je při soustružení hlavní pohyb. Vedlejší pohyb je většinou přímočarý pohyb nástroje (obvykle se jedná o 01 soustruhsoustružnický nůž), a to buď ve směru osy obrobku – podélný posuv (tedy axiálně vůči obrobku), nebo ve směru kolmém na osu obrobku – posuv příčný (tedy radiálně vůči obrobku).

Oba tyto pohyby se mohou dít současně (tedy kombinovaný pohyb axiálně-radiální, např. při kopírovacím soustružení).

Posun pracovního nástroje může být prováděn manuálně (používá se velmi často u dřevoobráběcích soustruhů), nebo strojně, kdy je pracovní nástroj resp. soustružnický nůž pevně upnut do posuvné části stroje (saně čili suport). Strojní posun může být předem naprogramován a přímo řízen pomocí počítače (CNC soustruhy).

Upnutý obrobek se otáčí (rotační statický pohyb) a pracovní nůž se posouvá (lineární pohyb) a postupně odebírá jednotlivé vrstvy materiálu z povrchu či vnitřku obrobku. Tím vzniká tříska (špona) jako odpad. Velká část mechanické energie přenášená z elektromotoru stroje na obrobek se během obrábění mění na odpadní teplo, které obrobek i nůž zahřívá; přehřátí obrobku či nože brání odvod tepelné energie vhodnou chladicí kapalinou.

Na soustruzích lze obrábět vnější i vnitřní válcové, kuželové i tvarové plochy, čelní rovinné plochy, vyrábět zápichy (vnější, vnitřní, čelní), upichovat, vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity, vroubkovat, válečkovat, hladit či leštit.

Z konstrukčního pohledu se soustruhy dělí na soustruhy hrotové, svislé (tzv. karusely), revolverové, čelní a speciální.

Hrotové soustruhy se používají v kusové a malosériové výrobě pro soustružení hřídelových a přírubových součástí rozličných rozměrů a tvarů bez náročného seřizování stroje. Dělí se na soustruhy hrotové univerzální a jednoduché (produkční).

Základní části univerzálního hrotového soustruhu jsou lože, vřeteník, koník, saně čili suport, suportová skříň, posuvová a závitová převodovka, elektromotor. Nad ložem je vřeteník a proti němu koník. Po loži se pohybuje suport, a to buď pomalým, nebo závitovým posuvem. Závitový posuv obstarává šroub a dělená matka v suportové skříni, kdežto posuvová hřídel otáčí v suportové skříni ozubeným kolem, které zapadá do ozubeného hřebene na spodní straně lože. Posuvová hřídel může obstarávat i příčný posuv. Soustruhy se používají na obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch, k obrábění kuželů, tvarových rotačních těles, řezání závitů nebo vrtání osových otvorů. Obrobky se upínají do sklíčidla, mezi hroty, na trny apod. Velikost univerzálních hrotových soustruhů je dána oběžným průměrem D nad ložem a největší vzdáleností hrotů L. V dnešní době jsou již běžné počítačem řízené CNC soustruhy.

Jednoduché hrotové soustruhy (produkční) nemají vodicí šroub, proti univerzálním soustruhům jsou vybaveny elektromotorem většího výkonu. Používají se hlavně pro hrubovací práce, jejich rozsah otáček a posuvů je menší než u soustruhů univerzálních.

Prohlédněte si katalog soustruhů, které Vám rádi dovezeme do ČR:

Velikost hrotových soustruhů se posuzuje především podle velikosti maximálního průměru obrobku, který na nich lze obrobit. Jako další parametr posuzování slouží největší délka soustružení, daná vzdáleností mezi hroty. Univerzální hrotové soustruhy bývají často vybaveny zařízením pro plynulou změnu otáček vřetena.

Svislé soustruhy  (karusely) se vyrábějí buď jako jednostojanové (malé, do průměru stolu 1200 mm) nebo dvoustojanové (velké, do průměru stolu 18000 mm). Jednostojanové soustruhy mají na příčníku, pohybujícím se po stojanu, obvykle suport s pětibokou revolverovou hlavou, druhý suport je pak přímo na stojanu. Dvoustojanové svislé soustruhy mají příčník pohybující se po dvou stojanech, na příčníku jsou většinou dva suporty a další suport je na jednom nebo obou stojanech.

Svislé soustruhy se používají v kusové, malosériové a některé typy i v sériové výrobě středních a velkých rotačních součástí malého poměru délky k průměru. Hlavními částmi těchto strojů jsou otočný stůj, stojany a příčníky se suporty. Otočný stůl je uložen u menších a středně velkých strojů na valivém vedení, u velkých stolů na vedení prizmatickém.

Na svislých soustruzích se obrábějí vnější a vnitřní válcové plochy, kuželové plochy (při natočených suportech), řežou závity, případně soustruží tvarové plochy, pokud je stroj vybaven kopírovacím zařízením. Jako zvláštní příslušenství mají někdy naklápěcí brousicí vřeteník pro broušení vnějších i vnitřních povrchů. Rovněž bývají vybavovány indikací polohy a aplikuje se u nich číslicové řízení.

Čelní soustruhy se používají pro obrábění deskovitých součástí velmi velkého průměru. Jsou vybaveny jedním nebo dvěma podélnými suporty a v některých případech mají i koník pro podepření obrobku.

Revolverové soustruhy 

Revolverové soustruhy jsou určeny hlavně pro výrobu součástí v menších a středních sériích, vyžadujících k obrobení větší počet nástrojů. Obrobky se na těchto strojích obrábějí při jednom upnutí, postupně více nástroji revolverové hlavy (nástroje se upínají v držácích pro jeden nebo více nástrojů, do upínacích otvorů revolverové hlavy) a nástroji, upnutými na suportu.

Součásti se obrábějí při jednom upnutí postupně, s využitím nástrojů v jednotlivých polohách hlavy.

Předností revolverových soustruhů je rychlé a přesné nastavení nástroje vzhledem k upnutému obrobku a možnost obrábění několika nástroji současně, i při současné práci revolverové hlavy a příčných suportů.

Na revolverových soustruzích je možno soustružit podélně i příčně a v ose obrobku vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity apod.

Výchozím polotovarem je buď tyčový materiál, který se upíná do kleštin, nebo výkovky, výlisky a odlitky upínané do sklíčidel. Řízení pracovního cyklu nástrojů vykonává obsluha stroje, nebo je pracovní cyklus automatizován. Rovněž řazení otáček a posuvů bývá u některých strojů ovládáno předvolbou nebo řízeno programem. Podle polohy osy otáčení revolverové hlavy dělíme revolverové soustruhy na soustruhy s vodorovnou, svislou nebo šikmou osou revolverové hlavy.

CNC350A revolverový soustruh se dvěma vřeteny a poháněnými nástroji

Řídící systém: Siemens 828D

Točný průměr nad ložem: 350 mm

Maximální točná délka: 750 mm

Maximální točný průměr: 300 mm

Kužel vřetene: A8

Hydraulické sklíčidlo: 200/135 mm

Kužel na předním vřetenu: 1:20

Průchod vřetene: 60 mm

Maximální váha obrobku: 500 Kg (diskové díly) / 1000 kg (hřídele)

Rychlost servomotoru vřetene: 0 – 4 000 mm/min

Rychloposuv os X, Z, B: 40 000 mm/min

Výkon hlavních servomotorů: 7.5 kW

Výkon motoru revolveru (osa C): 3.7 kW

Kroutící moment servomotorů X/Z: 10 N.m

Kroutící moment servomotoru osa B (druhé vřeteno): 15 Nm

Elektrické zapojení: 380V±10%, 50Hz ±1Hz

Rychlost posuvu na následující stanici revolveru: 1.6 s

Repoziční přesnost revolveru: 0.005” mm

Posuv osy X / Z / B: 200 mm / 1100 mm / 1400 mm

Osa Y (opce): +35/-35 mm

Biaxiální dynamická dokovací soustřednost: 0.005 mm

Hydraulický servo revolver: 12 pozic, poháněné nástroje

Rozměry upínaného nástroje: 20×20 mm

Hmotnost: 5000kg

Vnější rozměry (D׊×V): 2700 × 1650 × 1900 mm

Soustruhy lze dodat i s prodlouženou točnou délkou 1000mm a 1500mm, příp. dle požadavku i jiný rozměr

 

CNC450A revolverový soustruhse dvěma vřeteny a poháněnými nástroji

Řídící systém Siemens 828D

Točný průměr nad ložem: 450 mm

Maximální točná délka: 750 mm

Maximální točný průměr: 400 mm

Kužel vřetene: A8

Hydraulické sklíčidlo: 250/160 mm

Kužel na předním vřetenu: 1:20

Průchod vřetene: 60 mm

Maximální váha obrobku: 500 Kg (diskové díly) / 1000 kg (hřídele)

Rychlost servomotoru vřetene: 0 – 4 000 mm/min

Rycholoposuv os X, Z, B: 40 000 mm/min

Výkon hlavních servomotorů: 11 kW

Výkon motoru revolveru (osa C): 5.5 kW

Kroutící moment servomotorů X /Z: 10 Nm

Kroutící moment servomotoru osa B (druhé vřeteno): 15 Nm

Elektrické zapojení: 380V±10%, 50Hz

Rychlost posuvu na následující stanici revolveru: 1.6s

Repoziční přesnost revolveru: 0.005” mm

Posuv osy X / Y / Z: 300 mm / 1100 mm / 1400 mm

Osa Y (opce): +45/-45 mm

Biaxiální dynamická dokovací soustřednost: 0.005 mm

Hydraulický servo revolver: 12 pozic, poháněné nástroje

Rozměry upínaného nástroje: 25×25 mm

Váha: 6200 kg

Vnější rozměry (D׊×V): 2700 × 1650 × 1900 mm

Soustruhy lze dodat i s prodlouženou točnou délkou 1000mm a 1500mm, příp. dle požadavku i jiný rozměr

 

CNC350B revolverový soustruh s jedním vřetenem a poháněnými nástroji

Řídící systém: Siemens 828D

Točný průměr nad ložem: 350 mm

Maximální točná délka: 750 mm

Maximální točný průměr: 300 mm

Kužel vřetene: A8

Hydraulické sklíčidlo: 200 mm

Kužel na předním vřetenu: 1:20

Průchod vřetene: 60 mm

Maximální váha obrobku: 500 Kg diskové díly) / 1000 kg (hřídele)

Rychlost servomotoru vřetene: 0 – 4 000 mm/min

Rychloposuv os X, Z: 40 000 mm/min

Výkon hlavního servomotoru: 7.5 kW

Výkon motoru revolveru (osa C): 3.7 kW

Kroutící moment servomotorů X/Z: 10 Nm

Elektrické zapojení: 380V±10%, 50Hz ±1Hz

Rychlost posuvu na následující stanici revolveru: 1.6 s

Repoziční přesnost revolveru: 0.005” mm

Posuv osy X1: 200 mm

Posuv osy Z: 1100 mm

Osa Y (opce): +35/-35 mm

Hydraulický servo revolver: 12 pozic, poháněné nástroje

Rozměry upínaného nástroje: 20×20 mm

Hmotnost: 4500 kg

Vnější rozměry (D׊×V): 2700 × 1650 × 1900 mm

Soustruhy lze dodat i s prodlouženou točnou délkou 1000mm a 1500mm, příp. dle požadavku i jiný rozměr.

 

CNC450B revolverový soustruh s jedním vřetenem a poháněnými nástroji

Řídící systém: Siemens 828D

Točný průměr nad ložem: 450 mm

Maximální točná délka: 750 mm

Maximální točný průměr: 400 mm

Kužel vřetene: A8

Hydraulické sklíčidlo: 250 mm

Kužel na předním vřetenu: 1:20

Průchod vřetene: 60 mm

Maximální váha obrobku: 500 kg (diskové díly) / 1000 kg (hřídele)

Rychlost servomotoru vřetene: 0 – 4 000 mm/min

Rychloposuv os X, Z: 40 000 mm/min

Výkon hlavního servomotoru: 11 kW

Výkon motoru revolveru (osa C): 5.5 kW

Kroutící moment servomotorů X/Z: 10 N.m

Elektrické zapojení: 380V±10%, 50Hz ±1Hz

Rychlost posuvu na následující stanici revolveru: 1.6 s

Repoziční přesnost revolveru: 0.005” mm

Posuv osy X1: 300 mm

Posuv osy Z: 1100 mm

Osa Y (opce): +45/-45 mm

Hydraulický servo revolver: 12 pozic, poháněné nástroje

Rozměry upínaného nástroje: 25×25 mm

Hmotnost: 5400 kg

Vnější rozměry (D׊×V): 2700 × 1650 × 1900 mm

Soustruhy lze dodat i s prodlouženou točnou délkou 1000mm a 1500mm, příp. dle požadavku i jiný rozměr.

 

Máte zájem o dovoz soustruhu do České republiky?