CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA

Vertikální obráběcí centra z našeho katalogu jsou navržena s využitím kalkulace FEA (metoda konečných prvků) a tělo stroje z litiny se díky tomu vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Pracovní stůl se pohybuje v osách X a Y, vřeteník se 01 V1470D 拷贝pohybuje v ose Z.

Pohyblivé osy jsou standardně osazeny kluzným vedením typu „boxway“, které zajišťuje vysokou přesnost při všech pracovních operacích. Kulové šrouby upevněné kontramaticemi zajišťují vysokou přesnost, stabilní poziční pohyb a efektivní eliminaci potenciálních teplotních deformací. Vřeteník s vysokou pevností umožňuje axiální i radiální řezání s vysokou přesností.

Hlavní komponenty stroje jsou německé či japonské (ložiska NSK/FAG/ESKY, elektrické součástky Schneider), případně taiwanské výroby (vřeteno POSA/Royal/Volis, kulové šrouby a vedení Hiwin, volitelný otočný stůl Detron apod.). Centrum je vybaveno automatickým mazacím systémem.

Volitelné příslušenství (pro všechny modely):

Otočný stůl (4.osa)
Vřeteno s přímým pohonem: 12 000 ot/min
Vřeteno s elektrickým pohonem: 20 000 ot/min
Dopravník třísek
Chladič oleje vřetena
Chlazení nástroje osou vřetena kapalinou
Chlazení nástroje osou vřetena vzduchem
Filtr olejové mlhy
Automatický regulátor napětí
Sonda pro kontrolu rozměru obrobku Renishaw
Řídící systém Fanuc 0i MD
Přímé odměřování
CNC obráběcí centrum – základní charakteristiky

CNC obráběcí centrum je číslicově řízený obráběcí stroj, který má:

  • automatickou výměnu nástrojů během pracovního cyklu
  • dokáže provést různé operace při jednom upnutí obrobku
  • nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje (pomocí servomechanismu a odměřovacích zařízení, které tvoří regulační obvod pro polohování)
  • řídit otáčky, posuvy a pomocné úkony
  • pro automatizovaný cyklus je nezbytné čištění a odvod třísek (třískové hospodářství)

Z technologického hlediska jsou CNC obráběcí centra rozdělována na:

  • obráběcí centra pro výrobu rotačních součástí (soustružnická obráběcí centra horizontální a vertikální)
  • obráběcí centra pro výrobu nerotačních součástí (frézovací obráběcí centra horizontální a vertikální)

K hlavním charakteristickým znakům všech obráběcích center patří vysoký rozsah a plynulá regulace řezných a posunových rychlostí, valivé, zakrytované vedení všech pohybů a zásobníky nástrojů různých typů.

Prohlédněte si kompletní katalog CNC obráběcích center:

Obráběcí centra jsou vhodná mj. pro frézování, vrtání, závitování případně i k broušení (např. nástrojů), přičemž mohou obrábět širokou škálu materiálů – kovy, dřevo, plasty, ale i sklo, pryž či jiné speciální materiály.

 

 

Frézovací obráběcí centra s horizontální osou vřetena

Jsou to víceúčelové stroje (tří- až pětiosé), na kterých lze nejen frézovat, ale i řezat závity, vrtat, vyvrtávat, vystružovat apod.

Jsou určené pro obrábění nerotačních součástí zejména skříňovitého tvaru. Nástrojová část bývá obvykle neměnná se třemi navzájem kolmými řízenými osami (X, Y a Z), zatímco obrobková část se dvěma rotačními osami (A a B). Vyskytují se i varianty se dvěma osami v nástrojové části (X a Y) a třemi osami (Z, A a B) v obrobkové části. Pro obrábění těžkých a rozměrných obrobků je obrobková část konstruovaná jako pevná upínací deska řízená osami (X, Y a Z) nebo otočný stůl (osy X, Y, Z a B) nebo pětiosý stroj (osy X, Y, Z, A a B). Ve všech uvedených případech je nástrojová část obráběcích center s horizontální osou vřetena mimo dosah třísek.

Frézovací obráběcí centra s vertikální osou vřetena

Jsou to víceúčelové stroje (tří- až pětiosé), na kterých lze nejen frézovat, ale i řezat závity, vrtat, vyvrtávat, vystružovat apod. Jsou určené pro obrábění plochých nerotačních součástí. Obrobková část může mít prostý pevný stůl nebo „dvojstůl“ s krytem proti třískám pro upínání následné součásti během obrábění. Vřeteno je umístěno na pojízdném portálu a má ovládané tři osy (X, Y a Z) nebo jsou varianty s dvěma ovládanými osami (X a Z), které mají v obrobkové části řízené osy Y, A a C).

Základem u všech těchto center jsou osy X, Y, Z, ve kterých se pohybuje vřeteno. Pokud obráběcí centrum má pouze tyto osy, jedná se o tříosé obráběcí centrum. 5osé obráběcí centrum je dále rozšířeno o další dvě rotační osy, kolem kterých se může otáčet stůl s upnutým obrobkem. U pětiosého obrábění tak dochází k maximálnímu využití potenciálu obráběcího centra a k možnosti obrábění těch nejsložitějších tvarů (např. lopatky turbín apod.)

Obráběcí centra jsou vybavena čtecím a řídícím zařízením. Čtecí zařízení čte informace z nosiče informací a přeměňuje je na elektrické impulsy. Tyto impulsy předává řídícímu zařízení, které pomocí kódového převaděče a rozvaděče rozděluje dekódované informace do příslušných částí stroje. Tyto části pak vykonávají naprogramované funkce.

Pohyb suportu nebo pracovního stolu je ovládán servopohony. Další nezbytnou částí každého CNC obráběcího centra je odměřovací zařízení, které vyjadřuje pomocí vhodné veličiny polohu nástroje vůči obrobku. Dále je také zapotřebí porovnávací zařízení, které neustále porovnává okamžitou polohu nástroje s polohou naprogramovanou. Jakmile jsou tyto dvě hodnoty rozdílné, porovnávací zařízení vyšle impuls k zastavení stroje nebo k přerušení pohybu.

CNC frézovací centra jsou vybaveny množstvím přídavných zařízení, jako jsou například zásobníky na nástroje, chladící zařízení, atd.

Jak bylo zmíněno, hlavní předností CNC obráběcího centra je, že dokáže dělat více operací na jedno upnutí obrobku. CNC obráběcí centrum je také vybaveno zásobníky na nástroje a dokáže samostatně vybrat a vyměnit nástroj, se kterým se má obrábět. CNC obráběcí centra dovedou plynule regulovat řezné a posuvové rychlosti pomocí změny otáček, posuvu. Mimo jiné jsou také schopny nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje. Rozdíl mezi CNC obráběcím strojem a centrem je v tom, že CNC obráběcí stroj není vybaven zásobníkem na nástroje.

Výměnu nástrojů během operací zajišťuje speciální manipulační zařízení, které dokáže vyjmout a upnout nástroj do vřetena nebo zásobníku. Zásobníky se dodávají o různé kapacitě.

Nejčastěji můžeme do zásobníku dát 15-60 nástrojů ale jsou i takové zásobníky, jejichž kapacita se pohybuje mezi 100 až 150 nástroji. Dle konstrukce lze zásobníky dělit na zásobníky revolverové, bubnové, řetězové, regálové, deskové, voštinové, atd. zásobníky mohou být umístěny přímo na stoji nebo i mimo něj. Když jsou umístěny na stroji tak mohou být přímo na vřeteníku, na stojanu nebo na stole stroje.

 

Máte zájem o dovoz CNC vertikálního obráběcího centra?