OHÝBAČKY TRUBEK

Dodáváme spolehlivé ohýbací stroje od taiwanského výrobce. 01 pipe bending machine_2

Ohýbání je jeden ze základních způsobů tváření materiálu. Tváření je výrobní proces, kterým se dociluje změny tvaru či vlastností tvářeného materiálu za použití sil, které se aplikují pomocí tvářecího stroje a nástroje. Změna tvaru tvářeného materiálu je podmíněna překročením meze kluzu pro tento materiál a vznikem plastických (trvalých) deformací. Souběžně s plastickými deformacemi vznikají při tváření deformace elastické, které po uvolnění vnějších sil působících na tvářený materiál vymizí. Ohýbání se řadí mezi tzv. plošné tváření, při němž deformace nastávají převážně ve dvou směrech souřadného systému (oproti tváření objemovému, kde dochází ke změnám ve třech osách).

Ohýbané trubky se nacházejí ve skupině profilových dílců s uzavřenou dutinou a jsou využívány v širokém okruhu průmyslu (strojírenství, automobilová výroba, letecký průmysl, nábytkářský průmysl, dopravní prostředky apod.). Trubky nemusí mít jen kruhový profil, jsou využívány i čtyřhranné či šestihranné trubky.

Jedním z největších problémů při ohýbání trubek je ztenčování stěn tažené části. Na vnější straně ohybu vzniká tahové napětí, které vede ke ztenčování tloušťky stěny. V hraničních případech ohýbání může tahové napětí na vnější straně trubky dosáhnout až meze pevnosti, čímž se vyčerpá plasticita materiálu a vznikají trhliny. Nejen díky tomuto jevu lze každý materiál ohnout pouze s omezeným poloměrem ohybu. Na vnitřní straně ohybu naopak dochází ke zvlnění ohýbané trubky. Má jej za následek tlakové napětí v materiálu obrobku v místě ohybu. Důsledkem je ztráta stability v místě ohybu a zvlnění trubky. Často pak dochází k únavovým porušením v místě zvlnění. Jako u většiny defektů a poruch při ohybu trubek se dá i zvlnění částečně zamezit, popřípadě zcela vyloučit použitím výplní nebo změnou technologie ohýbání.

Příklad možné specifikace dodávaných ohýbaček:

Specifikace modelu NCB38H

Výkon

5.5 kW

Maximální kapacita ohybu

38 x 2 mm

Maximální rádius ohybu

300 mm

Maximální úhel ohybu

190°

Maximální délka obrobku

1900 mm

Přesnost ohybu

±0.1°

Rychlost ohybu

100°/s

Kapacita programů pro ohýbání

99

Počet ohybů / program

20

Rozměry

3300x900x1300 mm

Váha

1200 kg

Další z nežádoucích jevů při ohýbání trubek je zploštění trubky. Míra zploštění roste společně s třením mezi nástrojem a obrobkem, rostoucí velikostí úhlu ohybu, klesajícím poloměrem ohybu a menší tvárností materiálu obrobku. Tato deformace nepříznivě působí na charakter proudění média a projevuje se negativně i při změnách provozních tlaků. Zploštění lze omezit využitím výplní trubky (tekuté výplně, sypké výplně jako např. sklářský písek, mechanické výplně jako jsou stabilizační trny apod.).

Ohýbačky trubek jsou vyráběny v řadě variant a specifikací, od manuálních po plně automatické CNC řízené stroje, s hydraulickým nebo servomotorovým pohonem atd.

Máte zájem o dovoz ohýbačky trubek?